Registration


سمینار  Systems Biology  
پژوهشگاه دانش های بنیادی 12 - 11 مرداد, 1396


هزینه شرکت در سمینار 2 روزه (شامل ناهار و پذیرایی) 50 هزار تومان می باشد

سمینار به زبان انگلیسی برگزار می گردد


روش های ثبت نام


جهت ثبت نام، هزینه را به شماره حساب سیبا 2172149001004 بانک ملی شعبه نیاوران کد 1701 (قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی) به نام پژوهشگاه دانش های بنیادی بابت ثبت نام در سمینار سیستم بیولوژی - پژوهشکده علوم زیستی واریز فرمایید و اسکن آن را هنگام ثبت نام اینترنتی بارگذاری نمایید


پرداخت اینترنتی

جهت ثبت نام، هزینه را به شماره حساب شبا زیر بانک ملی به نام پژوهشگاه دانش های بنیادی بابت ثبت نام در سمینار سیستم بیولوژی - پژوهشکده علوم زیستی واریز فرمایید و اسکن آن را هنگام ثبت نام اینترنتی بارگذاری نمایید

شناسه شبا حساب متمركز: IR16 0170 0000 0217 2149 0010 04 خزانه داريکل

ارائه اصل فیش در روز سمینار الزامی می باشد

شما میتواننید تاییده ثبت نام خود را از طريق شماره تلفن 021-24509640 و یا ایمیلbsinfo@ipm.ir پیگیری نمایید

محل برگزاری: تهران، خیابان شهید لواسانی ( فرمانیه )، بعد از برج کوه نور، جنب خیابان شهید فربین، پژوهشگاه دانش های بنیادی، پژوهشکده علوم زیستی

پایان ثبت نام

 


 

 

webmaster | ipmic@ipm.ir Copyright © 2012, All rights reserved.